V tomto katalogu jsou obsažena také vína, u kterých nebyl zvýšen obsah alkoholu pěstitelem (vína nedoslazovaná při výrobě rmutu nebo moštu), ale pravděpodobně nesplňují další podmínky uváděné v příslušných právních předpisech. Taková vína jsou orientačně označena zkratkami:


kab. víno s výrobcem uváděnou přirozenou cukernatostí v rozmezí 19 – 20,9 NM
p.s. víno s výrobcem uváděnou přirozenou cukernatostí v rozmezí 21 – 23,9 NM
v.h. víno s výrobcem uváděnou přirozenou cukernatostí v rozmezí 24 – 26,9 NM
v.b. víno s výrobcem uváděnou přirozenou cukernatostí od 27 NM výše


VÝSTAVA PROBÍHÁ OD 13:00 DO 22:00 HODIN

Všem pěstitelům vinné révy děkujeme za poskytnuté vzorky vín
a přejeme jim mnoho dalších úspěchů na vinici i ve sklepě.

Přátelé vína z.s.